Suomessa GEZEn uusi verkkosivusto tukee kiinteistön suunnittelua, rakentamista ja toimintaa koko elinkaaren ajan.

Uusi selkeästi jäsennetty, nopea ja helppokäyttöinen GEZE Suomen paikallinen verkkosivusto vie asiakkaiden ja potentiaalisten palveluntarjoajien välisen digitaalisen viestinnän uudelle tasolle. GEZE on sitoutunut innovatiivisten ja nykyaikaisten ovi-, ikkuna- ja turvatekniikoiden käyttöön luodakseen poikkeuksellisia hyvän asumisen kiinteistöjä. GEZEn uusi verkkosivusto mahdollistaa entistä nopeamman ja helpomman pääsyn yrityksen tuotteisiin ja palveluihin.

Tiedot ja työprosessit esitetään digitaalisessa muodossa.

Nykyaikaisten rakennusten suunnittelusta ja käytöstä on tulossa entistä monimutkaisempaa: Useiden eri rakennuskomponenttien automaatio ja digitalisointi sekä uusien sääntöjen ja lain vaatimusten noudattaminen tarkoittaa sitä, että kaikki rakennuksen elinkaaren aikana tehtävässä mukana olleet asiantuntijat kohtaavat entistä enemmän monimuotoisuuteen liittyviä paineita. GEZE Suomen uusi verkkosivusto auttaa asiakkaita optimoimaan suunnittelu- ja hankintaprosessit. Käyttäjät voivat helposti integroida sen työprosesseihinsa ja käyttää sitä työkaluna.

Ratkaisut ja tietotaitoa kaikille kohderyhmille

© GEZE GmbH

Verkkosivustolla on helppo liikkua, sillä se vie käyttäjät nopeasti ja intuitiivisesti juuri siihen kiinteistön elinkaaren osaan, jota he etsivät. GEZEn paikalliset yhteystiedot löytyvät Suomessa helposti ja olemme aina valmiina viemään palvelumme uudelle tasolle. Pääset verkkosivustolle miltä tahansa laitteelta: GEZEn tuotetiedot ja tuotteisiin liittyvät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan saatavilla ja ladattavissa, jopa mobiililaitteilta.

GEZEn verkkosivuston takana on periaate antaa yhteistyökumppaneille, suunnittelijoille, lukkosepille ja rakennusten omistajille vain muutamalla napsautuksella pääsy tarvitsemiinsa tuotteisiin ja työkaluihin – heille tärkeä sisältö on vain napsautuksen päässä. Suunnittelijoille ja arkkitehdeille se tarkoittaa esim. sitä, että he pääsevät vapaasti GEZE BIM - objekteihin ja standardinmukaisiin projekti- ja tuotekohtaisiin tarjoustekstimalleihin sekä piirustuksiin ja kaapeleiden johdotuskaavioihin. Valmistus- ja prosessointitehtävien suorittajat löytävät asennusohjeet ja asennuspiirrokset ja videot nopeasti ja helposti. Verkkosivusto tarjoaa käyttäjille myös suoran pääsyn tarpeellisten GEZE-tuotteiden teknisten asiakirjojen lataamiseen ja moniin muihin GEZEn online-palveluihin.