Julkaisutiedot

GEZE Suomi

GEZE Scandinavia Aktiebolag Filial Finland

Mallslingan 10, Box 7060
SE-187 11 Täby
Ruotsi

PUH. +358 50 562 4096

SÄHKÖPOSTI: finland@geze.com
WEB: www.geze.fi

EU-yhteisön ALV-numero FI17682853
Yrityksen rekisterinumero 1768285-3

Toimitusjohtaja Morten Nielsen

Lailliset tiedot

Vastuukysymykset

GEZE hyväksyy täyden korvausvastuun lakisääteisten määräysten mukaisesti, jos voidaan osoittaa, että GEZE on rikkonut velvollisuuksia syyntakeellisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Jos voidaan osoittaa, että GEZE on rikkonut velvollisuuksia ilmeisestä huolimattomuudesta ja jos olennaisia sopimusvelvollisuuksia on syyntakeisesti rikottu, korvausvastuu rajoittuu tyypillisesti samantapaisissa tapauksissa ennakoitavissa oleviin vaurioihin. Oleellisiin sopimuksenmukaisiin velvollisuuksiin sisältyvät vastaavat tärkeät sopimuksenmukaiset velvollisuudet sekä muut sopimukseen liittyvät (toissijaiset) velvollisuudet, jotka velvollisuuksia syyntakeellisesti rikottaessa voivat vaarantaa sopimuksen tarkoituksen täyttymistä. Kaikenlainen muu vastuu on poissuljettu. Siitä huolimatta GEZEn täysi vastuu pysyy muuttumattomana tuotevastuulain määräysten mukaisesti. Henkeen, ruumiiseen ja terveyteen liittyviin loukkaantumisiin liittyvä vastuu säilyy myös muuttumattomana. Lisäksi GEZEN täysi vastuu säilyy kokonaisuudessaan voimassa, jos on kyseessä GEZEn antamat takuut tai tahallinen vilppi.

Emme voi taata, että GEZEn verkkosivustolla antamamme tiedot ovat oikein, täydellisiä tai ajantasaisia. Näiden tietojen käyttäminen on ainoastaan asiakkaidemme ja sivuston käyttäjien omalla vastuulla. Emme vastaa minkäänlaisista näiden tietojen asiakkaillemme tai sivuston käyttäjille aiheuttamista vahingoista.

Lisähuomautukset

GEZE on laillisesti suojattu tavaramerkki, eikä sitä saa muuttaa tai poistaa.
Ladattavien tiedostojen rakennetta tai sisältöä ei saa muokata.

Kaikkiin julkaistaviin kuviin ja valokuviin on lisättävä seuraava merkintä: ©GEZE GmbH.

GEZEn logoa saa käyttää vain yrityksen CI-ohjeiden mukaisesti.

Tietosuoja

Tästä voit katsoa GEZEn täydelliset henkilökohtaisten tietojesi suojaan liittyvät tiedot

Tutustu tarkemmin GEZEn tietosuojaan

GEZE GmbH

Hallinto

Andrea-Alexandra Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Thomas Keller

Rekisteröintituomioistuin Stuttgartin paikallinen tuomioistuin HRB 250329
ALV-TUNNUS: DE 184430446

Pääkonttori, hallinto, konsultointi- ja teknologiakeskus

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Saksa

Puhelin: +49-7152-2030
Faksi: +49-7152-2033-10

Sähköposti: info.de@geze.com
Internet: www.geze.com