GEZE-ovitekniikka palkittiin jälleen kerran Architects’ Darling -palkinnolla.

Tänäkin vuonna Architects’ Darling -äänestykseen osallistui noin 1900 arkkitehtia ja suunnittelijaa. He myönsivät GEZE-ovitekniikalle pronssipalkinnon. Perinteikäs yritys menestyi jo toisen kerran tässä kilpailussa.

Meille Architects’ Darling -palkinto on erityisen arvokas, koska siitä ei päätä design-tuomaristo vaan hyvin monet alan käytännön tuntevat ihmiset. GEZElle tämä on hienoa palautetta siitä, että vastaamme todella markkinoiden tarpeisiin ja tuotamme lisäarvoa suunnittelusta rakennustyöhön.

Marco Zaoral, GEZE Team Lead Internal Building Project Consulting

GEZE tukee arkkitehtejä ja suunnittelijoita koko hankejakson ajan.

Nykyisin ovien täytyy asennustilanteen mukaisesti täyttää monenlaisia palo-, murto-, lämpö- ja äänieristystä sekä esteetöntä kulkua koskevia vaatimuksia. Lisäksi on otettava huomioon nopeasti nousevat energiakustannukset ja rakennusten energiatehokkuutta koskevien vaatimusten tiukentuminen. Tämä asettaa erittäin monitahoisia vaatimuksia sekä yksittäisille oville että rakennuksen kaikkien ovien hallinnalle. Näistä syistä GEZE tarjoaa arkkitehdeille, suunnittelijoille ja käsittelijöille kaikissa projektin vaiheissa yksilöllistä neuvontaa monimutkaisten ovijärjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja käyttöönotossa. Tähän sisältyy myös käytännöllisiä suunnittelu- ja hallintatyökaluja, kuten ilmaisia BIM-kiinteistöjä, tekstimoduuleja tarjoustekstejä tai asennusohjeita ja tarkistuslistoja varten.