2003–2008: GEZE vastaa Pohjoismaiden markkinoiden kysyntään tarjoamalla laadukkaita ja esteettömiä automaattisia kääntöovia

Juhlavuoden toisessa historia-artikkelissa keskitymme kiinnostavaan viisivuotiskauteen, jota määrittivät sekä GEZE Scandinavian kasvu että ulkoisen ympäristön painopistealueiden muuttuminen. Tänä aikana rakennusalalla alettiin keskittyä voimakkaasti rakennusten esteettömyyteen ja eritysesti esteettömiin sisäänkäynteihin. Pohjoismaiden rakentamismääräyksissä, kansallisissa määräyksissä ja erityisesti julkisissa hoiva- ja hoitoalan rakennuksissa tärkeä kehitysaskel oli yhdenvertaisten ja esteettömien liikkumismahdollisuuksien luominen.

Vastaus markkinoiden kysyntään olivat automaattiovet

Powerturn

Powerturn from GEZE

GEZElle esteettömyys oli ja on yhä tärkeä arvo, jota olemme ratkaisseet automaattiovien käyttölaiteinnovaatioilla. Vuosina 2003–2008 markkinoilla vallalla olivat pääasiassa kääntöovet, ja GEZE Slimdrive EMD-FI oli menestys Pohjoismaiden markkinoilla. Slimdrive EMD-F:n korkeus oli ennätyspieni, vain 7 cm, joten se istui hyvin pohjoismaisiin rakennuksiin. Se toimi ja toimii edelleen erittäin luotettavasti. Vuosia myöhemmin GEZE toi markkinoille lujatekoisimman käyttölaitteensä Powerturnin. Tämä voimanpesä jaksaa käsitellä jopa 600 kg:n painoisia ovia. Se on edelleen vahvin kääntöovien käyttölaitteemme ja suosittu ratkaisu.  

Tytäryhtiön kasvu

Søreiden koulu

Søreide Primary School Norway

GEZE Scandinavian Norjan-sivuliike perustettiin vuonna 2003. Yritykseen palkattiin kolme työntekijää, jotka kiersivät maata ja esittelivät tuotteita autojensa takakontista. He tunsivat markkinat ja rakennusalan hyvin ja kerryttivät nopeasti markkinaosuuksia ja uskollisia asiakkaita, joista osa on GEZEn asiakkaita vielä tänäkin päivänä. 
Esteettömyysvaatimukset on määritelty Norjan TEK 10 -rakentamismääräyskokoelmassa. Niiden mukaan ovien, joita ei pystytä avaamaan enintään 2 kg:n voimalla, on oltava automaattisia. Bergenissä sijaitsevan Søreiden alakoulun rakentaminen oli kiinnostava projekti esteettömyyden näkökulmasta. Koulun suunnittelussa toimivuuteen ja esteettömyyteen liittyvät vaatimukset on toteutettu leikkisällä, ilmaisuvoimaisella ja turvallisella tavalla. "Kaiken koulurakennuksen oviautomatiikan toimitti GEZE", kertoo GEZE Norwayn maajohtaja Hallvard Banken. "Slimdrive EMD-F oli menestys koulussa. Tuote on helppo integroida sekä rakennusautomaatioon että kulunvalvontaan. Pieni korkeus on etu erityisesti tilanteissa, joissa ovi sijaitsee syvällä karmissa", Hallvard selittää. Hallvard oli yksi GEZE Norwayn ensimmäisistä työntekijöistä, ja hän on kuulunut yrityksen Norjan-tiimiin yli 20 vuotta. 

Toimivia ja esteettömiä projekteja kaikkiin liikkumisen haasteisiin

Täydellinen läpikulku Musholm Centressä

Täyttä esteettömyyttä Musholmin kokous- ja lomakeskuksessa

Tanskassakin myyntiä tekivät paikalliset työntekijät. Ensimmäiset kolme työntekijää aloittivat vuonna 2003, ja pian GEZEn Tanskan-toimipisteestä tuli totta. Paikallisten työntekijöiden lisääntyminen kasvatti myös markkinaosuutta. Strategia nojasi pitkälti päivittäiseen myyntiin jakelijoille, mutta pian mukaan tuli myös projektimyynti. Kun Tanskan vammaisjärjestöjen kattojärjestö Disabled People's Organizations Denmark (DPOD) rakennutti alan järjestöille yhteisen toimistorakennuksen, GEZE valittiin projektin luottotoimittajaksi.  Rakennuksessa täysi esteettömyys oli itsestään selvä vaatimus, ja se vietiin aivan uudelle tasolle: kaikkien käytävien, ovien ja paloturvallisuusominaisuuksien tuli olla esteettömiä ja sovitettuja kaikille rakennuksen käyttäjille liikuntarajoitteisiin katsomatta. Rakentamisen aikaan GEZEn paikalliset työntekijät ja Saksan pääkonttorin tuoteasiantuntijat kävivät tiivistä vuoropuhelua rakennuskohteen projektipäälliköiden kanssa. Projektin aikana kehitettiin lukuisia nimenomaan tämän rakennuksen esteettömyyttä varten räätälöityjä ratkaisuja, ja rakennus on samassa käytössä edelleen. 

Arvokasta oppia tulevia projekteja varten

GEZE Denmark pääsi hyödyntämään Disabled People's Organizations Denmarkin toimistorakennusprojektista kertynyttä oppia kymmenen vuotta myöhemmin tanskalaisen Musholmin kokous- ja lomakeskuksen rakennusprojektissa. Keskuksen kaikkien tilojen tuli olla esteettömät, jotta se olisi kaikkien ihmisten käytettävissä. Rakennuksessa on GEZEn automaattiovet, jotka tarjoavat täyden esteettömyyden.

Esteettömyys ja automaattioviratkaisut ovatkin edelleen GEZE Scandinavian ydinliiketoimintaa. Sarjan seuraavassa, vuosia 2009–2013 käsittelevässä artikkelissa tarkastelemme markkinatrendejä, tuon ajan innovatiivisia ratkaisuja ja kiinnostavia projekteja.

Seuraa historiakatsaustamme...